Τι είναι το i-Size ???

ti einai to i size

 i-Size (R-129) είναι ένας νέος ευρωπαϊκός κανονισμός πουι σχύει από τον Ιούλιο του 2013 για την έγκριση των καθισμάτων αυτοκινήτου παράλληλα με τον ισχύοντα κανονισμό ECE R44/04 για τα επόμενα χρόνια. Ο κανονισμός i-Size δεν αντικαθιστά τον ECE R44/04, επομένως όλα τα καθίσματα που κυκλοφορούν στο εμπόριο και χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα σύμφωνα με τον κανονισμό ECE R44/04 μπορούν όλα να πωλούνται και και να χρησιμοποιούνται σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Η εισαγωγή του κανονισμού i-Size προσφέρει στους καταναλωτές μία επιπλέον δυνατότητα επιλογής για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την αγορά του καθίσματος αυτοκινήτου για τα παιδιά τους.

 

Τα σημεία κλειδιά του νέου κανονισμού:

  • Τα παιδιά ταξιδεύουν αντίθετα από τη φορά του αυτοκινήτου ως τουλάχιστον τους 15 μήνες.
  • Εφαρμόζεται μόνο σε καθίσματα αυτοκινήτου που χρησιμοποιούν το σύστημα ISOFIX.
  • Τα καθίσματα σύμφωνα με τον κανονισμό έχουν υποστεί δοκιμές και για τις πλάγιες συγκρούσεις.
  • Μειώνει σημαντικά την εσφαλμένη χρήση
  • Απλοποιεί το διαχωρισμό με βάση το ύψος και όχι το βάρος του παιδιού
  • Παρέχει πλευρική προστασία.
  • Καλύτερη συμβατότητα με τα αυτοκίνητα: δε θα απαιτούνται πια λίστες αυτοκινήτων καθώς τα καθίσματα αυτοκινήτου i-size θα μπορούν να εγκατασταθούν σε οποιαδήποτε θέση i-size στο αυτοκίνητο. 

 

"