Συχνές Ερωτήσεις

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


Είναι υποχρεωτική η χρήση παιδικού καθίσματος όταν μεταφέρουμε παιδιά με αυτοκίνητο

Ναι, όλα τα παιδιά που έχουν ανάστημα μικρότερο από 1,50 μέτρο (*) πρέπει πάντα να μεταφέρονται με το αυτοκίνητο, σωστά ασφαλισμένα με ένα σύστημα συγκράτησης σύμφωνο με τον κανονισμό ECE R44 και κατάλληλο για το ύψος και το βάρος τους.
(*) Κριτήριο περισσότερο διαδεδομένο στην Ευρώπη. Ελέγξτε τους ισχύοντες κανονισμούς της χώρας σας.

Είναι υποχρεωτικό να φοράμε τη ζώνη ασφαλείας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Ναι. Μόνο η χρήση της ζώνης ασφαλείας, ειδικά όταν υπάρχει αερόσακος, προστατεύει καλύτερα τη μητέρα και το μωρό που πρόκειται να γεννηθεί. Η μόνη οδηγία που πρέπει να τηρηθεί είναι το πέρασμα του κοιλιακού τμήματος της ζώνης κάτω από την κοιλιά για την αποφυγή σύνθλιψης του εμβρύου.

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να αξιολογήσουμε κατά την επιλογή ενός παιδικού καθίσματος

Το βάρος του παιδιού. Όλα τα παιδικά καθίσματα είναι ταξινομημένα σύμφωνα με αυτή τη παράμετρο με ακριβή όρια χρήσης. Μετά τον προσδιορισμό του βάρους, η επιλογή μετατίθεται μεταξύ ιδιαιτερότητας και ευελιξίας.

Πώς να βεβαιωθούμε ότι έχουμε επιλέξει το σωστό παιδικό κάθισμα

Συνιστάται να ελέγχετε πάντα την καταλληλότητα του παιδικού καθίσματος για το αυτοκίνητό σας, κάνοντας μια δοκιμαστική τοποθέτηση πριν πραγματοποιήσετε την αγορά. Έτσι θα αποφύγετε προβλήματα που προκαλούνται από καθίσματα αυτοκινήτου με ιδιαίτερο σχεδιασμό ή από πολύ κοντές ζώνες ασφαλείας.

Γιατί τα καθίσματα για μικρά παιδιά (Ομάδας 0+) πρέπει να τοποθετούνται στο αυτοκίνητο προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν της πορείας

Τα μικρότερα παιδιά έχουν ακόμα αδύναμο μυϊκό τόνο και γι' αυτό αν τοποθετηθούν προς την αντίθετη κατεύθυνση, σε περίπτωση ατυχήματος υφίστανται μία πίεση στο σημείο του λαιμού, σημαντικά χαμηλότερη από αυτή που θα μπορούσαν να υποστούν αν ταξίδευαν προς την κατεύθυνση πορείας.

Πώς μπορούμε να ελέγξουμε αν η τοποθέτηση έγινε σωστά

Πρώτα απ' όλα ελέγξτε ότι οι ζώνες περνούν από τους ειδικούς οδηγούς, ακριβώς όπως φαίνεται στο εγχειρίδιο οδηγιών. Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες είναι πολύ καλά τεντωμένες.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το παιδικό κάθισμα με τον αερόσακο ενεργοποιημένο

Ο μόνος περιορισμός αφορά στα παιδικά καθίσματα της Ομάδας 0+. Προσοχή να μην τοποθετείται τα καθίσματα αυτής της ομάδας στο κάθισμα του συνοδηγού με τον αερόσακο ενεργοποιημένο ή σε καθίσματα των οποίων τους αερόσακους δε μπορείτε να απενεργοποιήσετε. Όλα τα παιδικά καθίσματα που ανήκουν στις άλλες Μαζικές Ομάδες, μπορούν αντιθέτως να τοποθετηθούν ακόμα και με τον αερόσακο. Σε αυτή τη περίπτωση συνιστάται να τραβήξετε πίσω το κάθισμα όσο το δυνατόν περισσότερο. Όσον αφορά τους πλάγιους αερόσακους δεν υπάρχουν περιορισμοί. Μην αφήνετε το παιδί να ακουμπά το κεφάλι απευθείας στο σημείο ανοίγματος του αερόσακου

Τι είναι το Isofix?

Είναι το πιο ασφαλές σύστημα για την σύνδεση ενός παιδικού καθίσματος με το αυτοκίνητο. Το παιδικό κάθισμα δεν στερεώνεται απλώς στο κάθισμα του αυτοκινήτου, αλλά γίνεται ένα με το αυτοκίνητο. Χάρη στα τρία σημεία σύνδεσης, το Isofix είναι το πιο ασφαλές σύστημα συγκράτησης παιδιών, επειδή συνίσταται σε μια σταθερή και αναπόσπαστη στερέωση με το όχημα, που εξασφαλίζει το υψηλότερο επίπεδο συγκράτησης και προστασίας σε περίπτωση ατυχήματος. Ένα παιδικό κάθισμα Isofix δε χρειάζεται τις ζώνες του αυτοκινήτου για να τοποθετηθεί στο κάθισμα, όπως γίνεται αντιθέτως με τα παραδοσιακά παιδικά καθίσματα. Έτσι, μειώνονται στο ελάχιστο οι κίνδυνοι εσφαλμένης τοποθέτησης.

Σε ποιο ύψος πρέπει να ρυθμίζουμε τις ζώνες του παιδικού καθίσματος

Οι ζώνες του παιδικού καθίσματος πρέπει να ρυθμίζονται στο ύψος των ώμων του παιδιού.

Σε ποιο ύψος πρέπει να περάσει η ζώνη του αυτοκινήτου

Η ζώνη του αυτοκινήτου πρέπει να περνάει πάνω από τον ώμο του παιδιού (κλείδα). Όλες οι άλλες θέσεις, πολύ ψηλά (πάνω από το λαιμό) ή πολύ χαμηλά (κάτω από τη μασχάλη) είναι άκρως επικίνδυνες και συνεπώς πρέπει να αποφεύγονται.

Πότε πρέπει να αντικαταστήσουμε το παιδικό κάθισμα

Το παιδικό κάθισμα πρέπει να αντικατασταθεί:
1. όταν το κεφάλι του παιδιού προεξέχει από το πάνω μέρος του παιδικού καθίσματος
2. στη περίπτωση που έχει υποστεί ένα χτύπημα (π.χ. μετά από ατύχημα, έστω κι αν το παιδί δεν ήταν πάνω).

Μέχρι πότε πρέπει να χρησιμοποιείται το παιδικό κάθισμα

Το παιδικό κάθισμα πρέπει να χρησιμοποιείται μέχρι το προβλεπόμενο, από του κανονισμούς της κάθε χώρας, όριο. Τα πιο διαδεδομένα κριτήρια είναι το ύψος (συνήθως η υποχρέωση είναι μέχρι την απόκτηση του 1,50 μέτρου) και η ηλικία (έως 12 ετών).

Τι πρέπει να κάνουμε αν χάσουμε το εγχειρίδιο οδηγιών

Συνιστάται να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας κατασκευής για να λάβετε ένα αντίγραφο.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν το δικαίωμα να προβούν σε προσφυγή αν τα παιδιά δεν μεταφερόταν σωστά

Ναι, ο ασφαλιστής έχει το δικαίωμα να μειώσει την παροχή αν ο ασφαλισμένος ενήργησε με σοβαρή αμέλεια. Εν γένει, βαρύ παράπτωμα υπάρχει όταν ο οδηγός δεν τηρεί την υποχρέωσή του να μεταφέρει το παιδί με, τον από το νόμο προβλεπόμενο, ασφαλή τρόπο..

"